Brisači serije E

Brisači serije E odlikuju se narednim karakteristikama:

Brisač usne

Lako zamenljiv

Primena je moguća kod većine komercijalno dostupnih sistema


Usna
Materijal: poliuretan
- Odlične mehaničke osobine
- Visoka otpornost na abraziju
- Kratkoročna otpornost na temperaturu 130 ° C
- Kontinuirana temperaturna otpornost 90 ° C
- Uslovno otporan na kiseline, alkale i benzin
- Otporno na mineralna ulja i rashladne tečnosti
- Odlična otpornost na hidrolizu
- Odlična otpornost na mikroorganizme

Pakovanje:

- Čelični nosač, dužina: 1.000 mm
- Usna brisača dužine od 1.000 mm do 50.000 mm

E2 / E3

Specijalni teleskopski brisač