Brisači serije FBA

Brisač FBA-U 18 / 25

FBA-U 18 / 25