Dodatna oprema

Tip DM-70

Membran-Druckmittler für Zellstoffindustrie

Mebranski posrednik pritiska 
za papirnu industriju i celulozu