Kalorimetrično, magnetno induktivno, vortex

FIS-...V/B

Magnetisch-induktive Durchflusssonde FIS

Magnetno iduktivni FIS senzori ugrađuju se u cevovod (>= DN 50 / >= G 2") pomoću čaure za zavarivanje ili plastične stezaljke za pričvršćivanje. Kad se električni provodnik pomera vertikalno prema magnetnom polju, induktuje se napon putem pokretanja provodnika. Kompletna sonda za merenje može da se izvadi, pri tome se dolazi  do otvora ka medijumu, tako da se, u slučaju kvara, samo menja elektronski deo.

Merenje provodnih tečnosti
Sonda za merenje za širok spektar prečnika cevi
Visoko kvalitetni materijali
Bez pokretnih delova
Menjanje senzor bez gubitka medijuma