Klip inline verzija

DUG

DUG

Prekidač i pokazivač protaka za tečne medije

• Mala veličina
• Robustna verzija
• Ugradnja je moguća u svakom položaju