Plutajući element

DWM/A

DWM/A

Prekidač i pokazivač protoka

• Nemenjeno za posebne medije
• Namenjeno za visok pritisak