Verzija klipnog ventila

Novatron TZ1-...GK

Durchflussmesser TZ1-...GK

Mehanički merač pritiska za tečne ili gasne medije, sa upravljačem kazaljke sa 270° skretanjem kazaljke. Robustna konstrukcija od nerđajućeg čelika.

Lokalno merenje
Precizno ponavljanje
Otpornost na prljavštinu
Mali gubitak pritisak
Jednostavno podešavanje