Merač temperature

Merač temperature ETS

Temperaturmesser ETS

Merač temperature se sastoji od jedne PT100 otporne sonde koja poseduje veoma dobre dinamične karakteristike. Promena otpora, koja je zavisna od temperature, pretvara se putem linearne leketronike u temperaturno proporcionalni 4...20mA signal.

4...20mA dvovodni merač
Mala masa za glačanje
Brzo vreme reagovanja                                                                                          Podesiv obrtni izlaz kabla za pravilno usklađivanje