Merač temperature

Merač temperature Flex-T

Temperaturmesser Flex-T

Primarni senzor se sastoji od jednog PT100 / 1000 otpornog senzora u tankom sloju, koji nudi odlično vreme reakcije kroz 4mm debelu cev.