Merač temperature

Tip ST-20, ST-22, ST-24, ST-26

Elektrootporni termometar za navijanje
čvrsti navojnim cilindrični kraj