Nadzor nivoa

Schwimmer - Aufbau oben

Mehanički nadzor nivoa za tečnosti
sa magnetnim upravljanjem mikro prekidača
Montađa poklopca.

Schwimmer - Aufbau seitig

Mehanički nadzor nivoa za tečnosti
sa magnetnim upravljanjem mikro prekidača
zidna montaža.

Pendelschwimmer am Kabel

Plovak se sastoji od jednog šupljeg cilindra
ili jedne kugle sa ugrađenim mikro prekidačem.

Schwimmer - Baureihen Sauglanzen

Usisna cev se sastoji od kompaktnog prekidača sa plovkom

sa odvojeno vođenom usisnom cevi.

Sa do 3 tačke prekidanja
može da se realizuje.

Ultraschall

Ultrazvučni prekidač nivoa Echotel poseduje
dva identična Piezo-kristala za slanje

(T, transmit) i primanje (R, receive)
i bazira na jednog visoko frenkventnoj impulsnoj tehnologiji.

Optisch

Kroz prizmu se šalje optički električni signal,
koji nastaje putem infra crvene LED.

Kalorimetrisch

Kalorimetrijski prekidač nivoa je jednostavan
i može da se koristi kao granični prekidač nivoa ili detektor za slojevito razdvajanje

tečnosti.
Merenje nastupa putem utvrđivanja različitih sposobnosti
provodljivosti toplote dotičnih medija.

Rotor (Drehflügel-Füllstandwächter)

Granični prekidači nivoa primenjuju se po potrebi
kao puni, prazni ili indikator potražnje za zasipni materijal
ili blata i paste.
Rotori kontrolišu nivo
u silosima, posudama, vagonima i odvodnim cevima.