Plovak na kablu

Plovak 411, 412 na kablu

Pendelschwimmer 411, 412 am Kabel

Plovak se sastoji od jednog šupljeg cilindra<BR>ili jedne kugle sa ugrađenim mikro prekidačem.

- PVC kabl ( 2m, 6m, 10m, 15m, 20m, 30m )
- Stepen zaštite IP68
- Plovak od polipropilena
- Sa ili bez protivtereta