Plovak - serija sa usisnom cevi

Usisna cev SL420 sa vijčanim spojem

Sauglanze SL420 mit Verschraubung

Ova usisna cev se sastoji od kompaktnog prekidača za plovak sa odvojeno vođenom usisnom cevi.

Električni priključak putem M12 konektora
ili putem vođenja u PVC ili silikona po potrebnim
veličinama.

Sa 3 tačke prebacivanja mogu da se upravljaju, direktno ili indirektno, pumpe ili magnetne ventile za pražnjenje ili punjenje kao i realizacija signalizacije.