Mehanički prekidač pritiska

Nadzor pritiska Micropond VP-900K/S

Typ PAS

Mehanički vakuum prekidač za pritisak koji je namenjen za tečne i gasovite medije. Membrana je prednapregnuta oprugom, pri čemu opruga može da se podešava. Time vrednost prekidanja može da se podesi unutar područja. 

- precizan pri ponavljanju
- kompaktan
- bez histereze