Mehanički prekidač pritiska

Tip SC-20

Typ SC-20

Prekidač pritiska sa opružnim senzorom za merenje.