Kalorimetrično, magnetno induktivno, vortex

EFKP/EFKM-...HK/LK

Durchflusswächter EFKP/EFKM

Nadzor protoka EFKP/M... namenjen je za tečnosti i gas. Kompaktna verzija koja spaja ugradni senzor, jedan LED-trend indikator (za FLOW) sa indikatorom statusa u dve boje i tačka prebacivanja, koja se podešava uz pomoć potenciometra, sa PNP ili NPN izlazom. Takođe postoji mogućnost postaviti elastični element u obliku labudovog vrata između senzora i električnog kućišta tako da postoji mogućnost za optimalan pregled i na nepovoljnim ugradnim mestima.

Nadzor temperature i protoka
Bez pokretnih delova u medijumu
Montađa je nezavisna od nominalne veličine