Klip inline verzija

DUM/A

DUM/A

Prekidač i pokazivač protoka

• Namenjen za posebne medije
• Visok pritisak
• Moguća je ugradnja u bilo kojem položaju