Princip vesla

Fluvatest UR3K-...VM/VK

Fluvatest UR3K-...VM/VK

Uređaj radi na principu opružnog oslonca za veslo sa magnetnim upravljanjem hermetično zatvorenog prekidača.

Precizno ponavljanje 
Mali gubitak pritiska
Hermetična razdvojenost između električnog i
i hidrauličnog elementa 
Jednostanvno justiranje putem vijka za podešavanje