Verzija klipnog ventila

Novafix FM-...GR

Durchflusswächter FM-...GR

Mehanički pokazivač protoka za tečne ili gasne medije, sa oprugom koja je potpora klipu sa mehaničkim priključkom. Robustna konstrukcija od mesinga i crvenog gusa.

Prilagođeni mehanizam za prekidač
Visoka optornost na pritisak
Precizno ponavljanje
Otpornost na prljavštinu
Visoka rasklopna snaga