Pokazivač nivoa

Pokazivač nivoa NBK

Niveauanzeiger NBK

NBK magnetni pokazivač nivoa je jednostavan, robustan, povoljan i pouzdan uređaj.

Vizuelni-pokazivač opremljen je sa jednostavnim funkcijama, ipak je precizan i garantuje dug rok trajanja.

• Robustan, otporan na udar i hermetično zatvoren kako bi pružao veću sigurnost
• Jedan ili više prekidača mogu da se montiraju na prikaznu šinu
• Max. procensna temperatura +120 °C – opciono do +200 °C
• Min. procensna temperatura -20 °C
• Opseg merenja NBK-M do 3 m – duže dužine NBK
• Standardna gustina 0,80 ili 1,00 Kg/m3