Pokazivač nivoa

Vizuelni pokazivač nivoa

Niveauanzeiger Visual

Vizual® magnetni pokazivač nivoa (MLIs) je jednostavan, robustan, povoljan i pouzdan uređaj.

Vizuelni-pokazivač opremljen je sa jednostavnim funkcijama, ipak je precizan i garantuje dug rok trajanja.

Atlas®-MLIs su zahtevni uređaji za merenje koji nude veliki izbor materijala, specijalne izvedbe kao i veće nominalne vrednosti pritiska i temperaure.

• Robustan, otporan na udar i hermetično zatvoren kako bi pružao veću sigurnost
• Jedan ili više prekidača mogu da se montiraju na prikaznu šinu
• DTest pritiska za plovak do max. 85 bara
• Max. procensna temperatura +160 °C – opciono do +400 °C
• Min. procensna temperatura -50 °C Std
• Opseg merenja 9,9 m – pitajte nas za duže dužine
• Standardna gustina od 0,50 do 1,50 Kg/m3