Klip inline verzija

Visoflow HR2

Visoflow HR2

Klip opremljen sa magnetom pritiska se kroz medijum na oprugu. Pri tome se pokreće kazaljka brojila putem magnetne spojnice.
Klipno i magnetsko upravljenje prekidača ili prebacivanje izmerene vrednosti na električni pokazivač.

Putem hermetičnog razdvajanja sa medijumom, pokazna jedinica ne može da se uprlja.

Tehnički podaci

 • Meri i kontroliše tečne medije
 • (Voda) 10…300 l/min, 1 1/4“… 2” prečnik cevi
 • hermetičko razdvajanje električnog 
 • i hidrauličnog ugradnog elementa do 200bara
 • Gubitak pritiska samo 1bar kod Qmax 300l/min
 • Nema električne pohrane
 • Robustan ATEX metalna glava prekidača
 • Indivuduelno kalibrirana Skala
 • Obostrani pravac protoka i
 • merenje
 • Precizno ponavljanje
 • Otpornost na prljavštinu