Senzori pritiska

Micropond PS

Micropond PS

Mehanički merač pritiska za tečne i gasovite medije. Senzor stvara mosni signal koji se pomoću elektronike pretvaka u 4...20 mA izlaz.

- merna ćelija koja je zaštićena od oštećenja.