Senzori pritiska

Tip SMR-36

Manometer mit integriertem Drucksensor

Sigurnosni manometar sa burdon-ovom oprugom
i integrisanim potisnim senzorom

Izlazni signal :
- 4...20 mA;    Prekidač sa 2 provodnika
- 0...20 mA;    Prekidač sa 3 provodnika                                                                     - 0...5 VDC;     Prekidač sa 3 provodnika                                                                    - 0...10 VDC;   Prekidač sa 3 provodnika