Vazdušni hladnjaci

Specijalna izrada

Sonderanfertigungen

HCT-cevasti izmenjivači toplote od  HENNLICH - Cooling-Technologies se upotrebljavaju najčešće tada kada su potrebni veliki prečnici zbog prljanja i/ili kada je potrebno da postoji mogućnost čišćenja. Takvi izmenjivači se najčešće individualno konfigurišu. U svakom slučaju na raspolaganju iz standardnog programa stoje i izmenjivači od nerđajućeg čelika  sa dužinama do 3 m i prečnicima od 75 do 500 mm, koji se u kratkom roku mogu proizvesti. Postoji mogućnost fiksnih cevi kao i cevi koje se vade. Ovi izmenjivači se u osnovi proračunavaju na osnovu zahteva kupca i individualno se isporučuju. Pogledajte i naš upitnik za pločaste izmenjivače toplote