Zaptivači za klip

K125

K125

Profil K 125 pogodan je za zaptivanje cilindra jednosmernog delovanja. Set zaptivki se sastoji od jednog PTFE zaptivnog prstena i jednog prednaponskog O-prstena. Pri tome O-prsten preuzima ulogu statičnog zaptivnanja u ugradnom prostoru, dok PTFE cilindrični prsten preuzima zaptivanje u dinamičnom području.

Prednosti ovog zaptivnog sistema je nisko trenje, koje je u statičnom kao i dinamičnom području gotovo identično. Dodatna prednost je bestrzajni hod u loše podmazanim sredinama, tako da je moguć kratkotrajni hod po suvoj površini.

Moguća je različita kombinacija materijala. Molimo Vas da kontaktirate naše tehničare.

 

Uslovi rada
´v´max.4 m/s
Temperaturni opseg:-30°C / +100°C
Radni dinamični pritisak:400bara

 

 

Berater Zoran Marinković