Rotaciono i okretno kretanje pod pritiskom

Tip R80, R112, R 112-SP

Typ R80, R112, R112-SP

Zaptivanje obrtnih i okretnih kretanja pod pritiskom teško je ostvariti. Prostor ugradnje i zaptivni materijal određuje se na osnovu radnih uslova i Vaših zahteva. Zaptivna koncepcija je fleksibilna i može da se prilagodi okolnostima.

Uslovi rada
Zaptivni tipR 80R 112R 112-SP
Brzina'v' max0,5 m/s0,1 m/s0,2 m/s
Temperaturni opseg-45°C / +110°Cu zavisnosti od HSC materijala
max. dinamični pritisak350 bara200 bara300 bara

 

 

Berater Zoran Marinković