Jampak sistem

Jampak 26

Jampak 26

Karakteristike
Materijal za Teadit Jampak je masa koja može da se oblikuje, koja se ubrizgava u toku rada, tako da ne mora da se zaustavlja proizvodnja. Nema potrebe hladitiili podmazivati proizvod. Nisko trenje osigurava zaštitu vratila.

Opseg primene
Centrifugalne pumpe, mešalice, klipne pumpe, armature, itd.

Prednosti
- Smanjeno neradno vreme
- Stalni rad agregata, jer se dopunjava masa proizvoda u toku rada!
- Besprekorno zaptivanje
- Nema potrebe za ispiranjem, time se štede troškovi za vodu i odvod!
- Nisko trenje vratila
- Veoma nizak trošak za održavanje
- Ušteda energije putem niskog trenja

Berater Zoran Marinković