od grafita

2001/I

74A/I

Karakteristika
Namenjena za ekstreman pritisak i veoma visoku ili nisku temperaturu. Primena je moguća kod svi medija i u svakom industrijskom opsegu.

Medije
Namenjena je za upotrebu kod pare, vode, ulja, kondenzata, kiseline i baze, boje i lakova kao i kod skoro svih hemikalija, osim kod jako oksidirajućih medija.

Prednosti
VEoma nisko trenje. Veoma nizak gubitak volumena kod visoke temperature.

Nije pogodan za:

Jako oksidirajuće medije.

Berater Zoran Marinković