Od PTFE

2024

72R/Q

Karakteristike
Odlična hemijska i termična otpornost i nisko trenje. Namenjena je za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Opseg primene
Pumpe, mešalice, armature i statične primene.

Mediji
Zbog visoke hemijske otpornosti tip 2024 može da se primenjuje kod skoro svake tečne i gasne substance. Posebno se preporučuje primena kod kiseline i baze, agresivnih gasova, abrazivnih i lepljivih medija, katrana itd...

Prednosti
Zbog niskog trenja ne nastaju oštećenja na vratilu. Može da se koristi kao statična zaptivka za razne medije.

Nije pogodno za:
Alkalne metale, fluor, za visok pritisak i visoku temperaturu, kiseonik.

Berater Zoran Marinković