Zaštitni ventil protiv širenja plamena

Nudimo vam zaštitne ventile protiv širenja plamena zapaljivih tečnosti, isparenja i gasova. Sprečava prodor požara, eksplozije i detonacije na benzinskim stanicama.

Ponuđeni pribor za rezervoare ispunjava sve uslove i zahteve za zaštitu okoliša.

Be- und Entlüftungshauben

Ventilacioni ventili na rezervoarima
Sa i bez KITO- Osiguračem

Ds o dn 300

Izbegavanje nedozvoljenog nadpritiska na rezervoarima
Sa ili bez KITO-osigurača

Unterdruckventile

Izbegavanje nedozvoljenog potpritiska na rezervoarima
Sa ili bez KITO-osigurača

Kombinovani nadpritisni i potpritisni ventili

Izbegavanje nedozvoljenog nadpritiska i potpritiska na rezervoarima
Sa ili bez Kito- osigurača.

Rohrleitungsventile

Izbegavanje nadpritiska tj. potpritiska
Ugradnja na cevovod

Detonationssicherungen

Zaštitni ventili protiv detonacije
Mokri ili suvi osigurači protiv detonacije
Dostupno za stabilnu ili nestalninu detonaciju

Deflagrationsrohrsicherungen

Zaštita od brzog sagorevanja
Ugradnja kod kratkih dužina cevi imzeđu tačke paljenja i ventila

Spezialarmaturen

Ventili od specijalnog

materijala
Slojevi za ventile

Zubehör

Oprema za zaštitni protivpožarni ventil