Kombinovani nadpritisni i potpritisni ventili

Armature služe kao ventilacioni otvor za izbegavanje nedozvoljenog nadpritiska i potpritiska na rezervoarima.
KITO- osigurač sprečava povratni plamen iz rezervoara.                                                     Kod odgovarajuće verzije, armature su konstantno nezapaljive.

Typ VD/KS

Kombinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 50 do DN 100

Do eksplozivne grupe IIA
De E14N E15N VD KL IIA

Kombinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 50 do DN 100

Do eksplozivne grupe IIA
Typ VD/MB-IIA

Kobinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 80 do DN 200

Do eksplozivne grupe IIA
Typ VD/MB-IIB1

Kobinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 80 do DN 200

Do eksplozivne grupe IIB1
Typ VD/MC-IIA

Kobinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 80 bis DN 200

Do eksplozivne grupe IIA
Typ VD/MC-IIB1

Kobinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 80 do DN 200

Do eksplozivne grupe IIB1
Typ VD/o

Kobinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 50 do DN 250

Bez otpornosti na ekplozije i dugotrajnog požara
Typ VD/o-DN25

Kobinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 25

Bez otpornosti na ekplozije i dugotrajnog požara
De E17.4N VD oP

Kombinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 50 do DN 350

Bez zaštite od explozije i dugotrajnog požara
Typ VD/OL

Kombinovani vakuum ventil i potisni ventil za izjednačavanje
DN 50 do DN 200

Bez zaštite od explozije i dugotrajnog požara
Typ VD/o2

Kombinovani vemtil za izjednačavanje
DN 50 do DN 100

Bez otpornosti na ekplozije i dugotrajnog požara; za medije i zaštitni gas