Nadpritisni ventili

Armature služe kao ventilacioni otvor za izbegavanje nedozvoljenog nadpritiska na rezervoarima.
KITO- osigurač sprečava povratni plamen iz rezervoara.                                                                                                            Kod odgovarajuće verzije, armature su konstantno nezapaljive.

Typ DS/KS-IIA

Nadpritisni ventil
DN 25 do DN 100

Do eksplozivne grupe IIA
Typ DS/KS-IIB1

Nadpritisni ventil
DN 50

Do eksplozivne grupe IIB1
Typ DS/o-NW25-250

Nadpritisni-ventil
DN 25 do DN 250

Bez otpornosti na ekplozije i dugotrajnog požara
Typ DS/o-NW300-700

Nadpritisni ventil
DN 300 do DN 700

Bez otpornosti na ekplozije i dugotrajnog požara
Typ DS/oP

Ventil za izjednačavanje nadpritiska
DN 50 bis DN 250

Bez otpornosti na ekplozije i dugotrajnog požara
Typ DS/M-IIA

Nadpritisni ventil
DN 80 do DN 200

Do eksplozivne grupe IIA
Typ DS/M-IIB1

Ventil za izjednačavanje i nadpritisni ventil
DN 80 do 200

Do eksplozivne grupe IIB1
Typ EV/O

Ventil za izjednačavanje i nadpritisak
DN 400 do DN 600

Bez otpornosti na ekplozije i dugotrajnog požara