Oprema

Električno grejanje, difuzione haube itd.

Ds m elt beheizung

Standardna verzija
Samopodešavajuće grejne trake obmotane oko kućišta ventila. Pričvršćivanje grejnih traka sa lepkom koji je otporan na temperaturu, sa ca. 30 mm debeom izolacijom od kamene vune i zaštitnim mantilom od nerđajućeg čelika.
Moguće je dodati termalni senzor Pt 100 ili termostat. Tip i dužina grejne trake određuju se na osnovu površine kućišta, potrebne temperature i sigurnosnih tehničkih podataka proizvoda.

Upotreba 
za KITO-ventile za brzo izjednačavanje i difuzione haube.
Kao zaštita od mraza ili kao održavanje temperature u kućištu armature. Ne može da se koristi kod zapaljivih medija temperaturne klase T5 i T6. Konstanto grejanje samo ispod +20°C dozovljeno. Električna zaštita za minimalno 10 A.
Preporučuje se upotreba šeme diferencijalne zaštite (30 mA).