Oprema

Električno grejanje, difuzione haube itd.

Standardna verzija
Samopodešavajuće grejne trake obmotane oko kućišta ventila. Pričvršćivanje grejnih traka sa lepkom koji je otporan na temperaturu, sa ca. 30 mm debeom izolacijom od kamene vune i zaštitnim mantilom od nerđajućeg čelika.
Moguće je dodati termalni senzor Pt 100 ili termostat. Tip i dužina grejne trake određuju se na osnovu površine kućišta, potrebne temperature i sigurnosnih tehničkih podataka proizvoda.

Upotreba 
za KITO-ventile za brzo izjednačavanje i difuzione haube.
Kao zaštita od mraza ili kao održavanje temperature u kućištu armature. Ne može da se koristi kod zapaljivih medija temperaturne klase T5 i T6. Konstanto grejanje samo ispod +20°C dozovljeno. Električna zaštita za minimalno 10 A.
Preporučuje se upotreba šeme diferencijalne zaštite (30 mA).