Oprema

Uređaj za ispuštanje kondenza KITO SK/K-IIB1

Kondensatabflussvorrichtung KITO SK/K-IIB1
Standardna verzija
Kućište:Nerđajući čelik 1.4571
Zaptivke:PTFE
KITO-rešetka ø33:ravna (može da se zameni), širina zazora 0,5 mm
Traka za zaštitu od rđe:Nerđajući čelik 1.4571, traka 0,15x10 mm
Vijci/ navrtke:A4
Priključak:Navrtka G ¼“ ili G ⅜“

 

Upotreba
Pribor za zavrtanje u kućište armature od požara zaštićenih nadpritisnih ventila i kombinavinh vakuum i potisnih ventila za brzo izjednačavanje namenjen za zapaljive tečnosti i isparenja ekplozivne grupe IIB1 kao i alkoholi sa nominalnom širinom zazora >0,85 mm. Uređaj za ispuštanje kondenza omogućava odvod kondenza iz kućišta prema spoljašnjoj strani i sprečava prodor plamena u ventile.