Potpritisni ventili

Armature služe kao ventilacioni otvor za izbegavanje nedozvoljenog potpritiska na rezervoarima.
KITO- osigurač sprečava povratni plamen iz rezervoara.
Kod odgovarajuće verzije, armature su konstantno nezapaljive.

Typ VS/o cont

Nadpritisni ventil
Navojna spojnica 1" do 1 1/2"

Do eksplozivne grupe IIB3
Typ VS/KS…IIB3

Nadpritisni ventil za brzo izjednačavanje
DN 50 do DN 400

Do eksplozivne grupe IIB3
Typ VS/O

Nadpritisni ventil za izjednačavanje
DN 50 do DN 400

Bez otpornosti na ekplozije i dugotrajnog požara
Typ VS/oP

Ventil za izjednačavanje podpritiska
DN 25 do DN 250

Bez otpornosti na ekplozije i dugotrajnog požara