Ventilacione haube

Ventili se upotrebljavaju kao ventilacioni ventili na rezervoarima. KITO-Osigurač sprečava povratni udar plamena u rezervoar (zaštićeno od deflagracije).
Uz odgovarajuću primenu, ventili su zaštićeni od požara na duže staze.

Typ AEH

Ventilaciona hauba zaštićena od deflagracije i plamena
DN 15 do DN 32 ili navojna spojnica 1/2" do1 1/4"

Do eksplozivne grupe IIA
Typ BEH-3

Ventilaciona hauba zaštićena od deflagracije i plamena
DN 50 do DN 80

Do eksplozivne grupe IIB1
Typ BEH/M-IIA

Difuziona hauba
DN 80 bis DN 200

Do eksplozivne grupe IIA
Typ BEH/M-IIB1

Difuziona hauba
DN 80 do DN 200

Do eksplozivne grupe IIB1
Typ VH-...-IIB3

Ventilaciona hauba
DN 50 do DN 800

Do eksplozivne grupe IIB3
Typ VH-…-IIB3-T

Ventilaciona hauba (sa termo senzorom)
DN 50 do DN 800

Do eksplozivne grupe IIB3
Typ VH-…-IIB3-XT

Ventilaciona hauba (sa termo senzorom)
DN 50 do DN 250

Do eksplozivne grupe IIB3
Typ VH-…-IIC

Ventilaciona hauba
DN 50 do DN 800

Do eksplozivne grupe IIC
Typ VH-…-IIC-T

Ventilaciona hauba (sa termalnim senzorom)
DN 50 do DN 800

Do eksplozivne grupe IIC
Typ BEH-4, BEH-5

Ventilaciona hauba sigurna od deflagracije i plamena
DN 25 do DN 100

Do eksplozivne grupe IIA
Тип Rh/o

Difuzioni poklopac
DN 25 do DN 500

Bez otpornosti od eksplozije i dugotrajnog požara