Ventili za cevovod

Tip VL/TA

Typ VL/TA
Standardna verzija
Kućište/ poklopac:Čelik, nerđajući čelik 1.4571
Sedište ventila / vreteno ventila:Nerđajući čelik 1.4571
Tanjirasta zaptivka ventila:Perbunan, viton, PTFE
Zaptivka poklopca:HD 3822, PTFE
Priključci sa prirubnicom: DIN 2576 PN 10 (DIN EN 1092-1),
ANSI 150 lbs. RF

Upotreba
Razvodni naglavak cevi za bočno postavljanje prirubnica na naglavak rezervoara. Kraj rezervoara jer nagalavak 1. Druga dva nastavka su za višestruku primenu. Naglavak 2 dva služi kao nastavak za podpritisni ventil ili gasovod, naglavak 3 sa funkcijom nadpritisnog ventila služi za zaštitu nadpritiska ili za odvod gasova ili balansiranje gasova u toku punjenja rezervoara. Svrstavanje trećeg naglavka za nastavak nije moguće bez funcije ventila. Kod zapaljivih medija, podpritisni ventil (naglavak 2) i naglavak 3 moraju da se zaštite sa odgovarajućom zaštitom protiv probijanja plamena.