Zaštitni ventili protiv detonacije

Tip Rd/C-…-IIA

Typ Rd/C-Det4-IIA-...-1,2
Standardna verzija
Kućište: St 52-3N, nerđajući čelik 1.4571
Ravna zaptivka: HD 3822, PTFE
KITO-osigurač: Iz tri dela, ravan (može da se zameni),
Širina zazora 0,7 mm
Traka za zaštitu od rđe: Nerđajući čelik 1.4310, 1.4571
Priključak: Spojnica sa navojem


Upotreba
Zaštita od detonacije za ugradnju u cevovodu, za zaštitu rezervoara i delova postrojenja od stabilne detonacije zapaljivih tečnosti i gasova. Može da se upotrebi za sve medije eksplozivne grupe IIA sa širinom zazora ≥ 0,9 mm. Ugradnja treba da se sprovede odmah pored dela postrojenja koji treba da se zaštiti, pri tome dozvoljeno je samo priključenje cevovoda manje ili iste veličine armature (G). Instalacija može da bude na uspravnom ili vertikalnom cevovodu, protok je moguć u oba pravca.
Kod ugradnje je bitno osvrnuti se na pravac detonacije, to znači, da priključak za armaturu na kojem piše „Behälterseite“ mora da se priključi na deo postrojenja koji je potrebno zaštititi.