Lechler eliminatori štetnih materija iz izduvnih gasova

Eliminatori kapi kojima se postiže prečišćavanje otpadnih gasova eliminacijom štetnih materija u vidu kapi.

Lechler® eliminatori kapi su lamelarni profili preklopljeni u blokove sa ciljem odvajanja kapi iz gasa. Dimni i otpadni gasovi iz tehnoloških procesa su kontaminirani hemikalijama i mehaničkim česticama. S toga je potrebno sprovesti čišćenje gasova pre napuštanja dimnjaka i ispuštanja štetnih materija u okolinu. Pri čišćenju se tokom prolaska gasa vrši ubrizgavanje sitnih kapi koje apsorbuju sadržane nečistoće. Ovako prikupljene nečistoće odvajaju se u posebne eliminatore kapi. Na ovaj način smanjuje se zagađenje i postiže očuvanje životne sredine. Eliminatori kapi mogu izdvojiti čak i kapljice manje od 10 μm.

 

Lechler ® eliminatori koriste inerciju fluida i  kako  gas prolazi kroz eliminatore, smer protoka gasa se menja, dok kapljice nastavljaju kretanje u istom pravcu usled sile inercije. Udarom kapljica o zidove eliminatora  formira se tečnost koja se dalje silom gravitacije prikuplja u posebnim otpadnim rezervoarima. Sistem celokupnih komora u separatoru  konstruisan je tako da obezbeđuje da pritisak gasa ostane na istom nivou.

Prednost  Lechler®  eliminatora kapi su:

  • veliki kapaciteti sa visokim protokom
  • neznatan gubitak pritiska
  • jednostavna montaža i demontaža 

 U cilju postupanja u skladu sa regulativom o zaštiti zivotne sredine, primena eliminatara kapi je u mnogim oblastima, poput:

  • zaštite životne sredime
  • elektrane
  • hemijska industrija
  • papirna industrija
  • klimatizacija i ventilacija
  • rahladni tornjevi
  • usisni uređaji u postrojenjima za galvanizaciju

Više informacija možete naći u katalogu eliminatora kapi.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem mail adrese aleksandar.pesterac@hennlich.rs ili broja telefona 064 859 39 81.