Pneumatika

HENNLICH u svojoj ponudi ima pneumatiku nemačkog proizvođača Mader sa čak  50.000 proizvoda podeljenih u naredne grupe:

Pneumatski cilindri

Priprema komprinovanog vazduha

Pneumatski ventili

Infinity - sistemi cevovoda

Moduli

Priključni elementi

Spojnice

Dodatna oprema

"Opuštanjem" komprimovanog vazduha stvara se energija koja se može koristiti za različite svrhe. Na primer, za pogon pneumatskog cilindra ili za generisanje različitih pokreta. Zbog širokog spektra primena, zahtevi u pogledu količine i kvaliteta komprimovanog vazduha se takođe razlikuju. U farmaceutskoj ili prehrambenoj industriji, na primer, potreban je posebno čist vazduh. Opet, postoje i zahtevi poput podmazanog komprimovanog vazduha. Da bi se sprečilo neravnomerno habanje i odbacivanje usled rđe i korozije, važno je dozirati i usloviti komprimovani vazduh u odgovarajućoj količini i kvalitetu. Ne radi se samo o čišćenju vazduha, već u osnovi, o pravoj količini, na pravom mestu, u pravo vreme.