Najveci brod na svetu Prelude započinje vađenje gasa

Najveća plutajuća platforma na svetu započela je vađenje gasa početkom 2019. godine. Naftna kompanija Royal Dutch Shell dodelila je odredište za brod „Prelude“ na zapadnoj obali Australije. Planirano je da „Prelude“ obezbedi vađenje tečnog prirodnog gasa (LNG) od 660.000 tona godišnje.

Prelude je najveći objekat na moru koji je ikada izgrađen. Za njegovu izgradnju bio je zadužen konzorcijum Technip/Samsung (TSC) u Južnoj Koreji. Dučagak je čak 488 metara, širok 74 metra i napravljen sa više od 260.000 tona čelika. Pod punim optrećenjem težina platforme može biti 600.000 tona, pet puta više od težine nosača aviona Nimitz.

Glavnu konstrukciju sa dvostrukom oplatom izradio je TSC u brodogradilištu Samsung Heavi Industries Geoje u Južnoj Koreji. Konstrukcija je zvanično počela u oktobru 2012. godine, kada je prvi metal izrezan za podkonstrukciju. Sistem za vezivanje kupole je podugovoren sa SBM i napravljen je u Dribocks Vorld Dubai. Ostala oprema, kao što su podmorske bušotine, gradi se na drugim mestima širom sveta. Do jula 2015. godine instalirano je svih 14 modula plinskih postrojenja, da bi kompletna platforma bila završena Jula 2017. godine.

Planirani životni vek platforme je 25 godina. Očekuje se da će Prelude proizvesti 5,3 miliona tona tečnosti i kondenzata godišnje. Prirodni gas će biti ekstrahovan iz bušotina i ukapljen hlađenjem na -162°C. Sposobnost proizvodnje i iskrcavanja LNG-a za velike LNG nosioce je važna inovacija, koja smanjuje troškove i uklanja potrebu za dugim cevovodima do postrojenja za obradu koja se nalaze na kopnu. 

Postavljanje sve potrebne opreme da bi ova platforma bila efikasna, bio je značajan izazov. 

igus® je za potrebe ovog broda, izradio specijalan energetski lanac dužine 35 m čija je funkcija da obezbedi snabdevanje energijom za dizalicu i sidreno vitlo. igus® Singapure je izvršio instalaciju.