U Srbiji i Makedoniji održan prvi igus® Road Show

HENNLICH kao generalni zastupnik firme igus® iz Nemačke organizovao je po prvi put u Srbiji i Makedoniji igus® RoadShow. U poslednjih pet godina mobilni karavan prisutan je u različitim zemljama sveta, a posetom Srbiji i Makedoniji omogućeno je predstavnicima industrije da u sopstvenom gradu vide igus® energetske kablove i lance, klizne ležajeve, kao i 108 najnovijih proizvoda koji su premijerno prikazani na ovogodišnjem sajmu u Hanoveru, da ih tom prilikom isprobaju testiranjem već pripremljenih uzoraka i dobiju sve informacije u vezi sa igus® opremom i rešenjima, kao i da se bolje upoznaju sa igus® tehničkim i komercijalnim osobljem.

 

igus energetski lanci, fleksibilni kablovi i klizni ležajevi koriste se u pokretnim industrijskim aplikacijama i time omogućavaju veću produktivnost, smanjenje vremena zastoja, smanjenje troškova.

igus energetski lanci, fleksibilni kablovi i klizni ležajevi koriste se u industriji i time postiže smanjenje troškova, skraćenje vremena zastoja i povećanje produktivnosti.

RoadShow je započet 08. Oktobra u Makedoniji i to  prvom prezentacijom u firmi Brako iz Velesa.  U periodu od 09. do 13. Oktobra igus® RoadShow posetio je Srbiju. Domaćin u Pirotu bila je firma TYGAR TYRES, u Čačku su to bile firme 9. Septembar -tissue converting  i Staxtechnologies. U Beogradu su održane tri prezentacije i to u Štark Areni, i kod firmi domaćina Visaris i Stan technologies. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici industrije - mašinski i elektro inženjeri iz sektora razvoja i održavanja, kao i predstavnici nabavke, proizvodnje i medija. igus®  karavan nastavio je svoj put u pravcu Ruminije, a našu zemlju posetiće ponovo naredne godine sa inovacijama na polju energetskih kablova,  lanaca i kliznih ležajeva.

Za više informacija o igus® prodajnom asortimanu možete kontaktirati:

Miloša Peskarevića

065/588 15 50

milos.peskarevic@hennlich.rs

Luku Jovanovića

064/859 39 86

Luka.jovanovic@hennlich.rs

           

 

igus energetski lanci, fleksibilni kablovi i klizni ležajevi utiču na smanjenje zastoja, povećanje produktivnosti i smanjenje troškova proizvodnje.

igus energetski lanci, klizni ležajevi i fleksibilni kablovi namenjeni su industriji i koriste se kod pokretnih aplikacija i mašina u pokretu. HENNLICH je detaljno prezentovao brojne pogodnosti svim zainteresovanim posetiocima.

igus energetski lanci, fleksibilni kablovi i klizni ležajevi koriste se u industriji kod aplikacija u pokretu čime se postiže smanjenje proizvodnih troškova, povećanje produktivnosti i smanjenje vremena zastoja

Prezentacija upotrebe linearne tehnike održana je u Beogradskoj Štark Areni. Plato ispred Arene ukrasila je prepoznatljiva igus narandžasta boja ispod koje su naši menadžeri prodaje Miloš i Luka detaljno upoznavali prisutne sa benefitima igus programa.

igus energetski lanci, fleksibilni kablovi i klizni ležajevi koriste se u industriji kod aplikacija u pokretu čime se postiže smanjenje troškova u proizvodnji, povećanje produktivnosti, smanjenje vremena zastoja.

igus molibni karavan putovao je iz dana u dan u drugi grad i time omogućio da se svi zainteresovani upoznaju sa mogućnostima povećanja produktivnosti i smanjenja troškova za potrebe pokretnih aplikacija.

igus energetski lanci, fleksibilni kablovi i klizni ležajevi koriste se u industriji kod aplikacija u pokretu čime se postiže povećanje produktivnosti, smanjenje troškova proizvodnje i održavanja i smanjenje vremena zastoja

Zaposleni u firmama Tigar Tyres, Staxtechologies, Stan Techologies, Visaris i brako imali su jedinstvenu priliku da prisustvuju igus prezentaciji linearne tehnike u svojim firmama.

igus energetski lanci, fleksibilni kablovi i klizni ležajevi koriste se u industriji kod aplikacija u pokretu čime se postiže povećanje produktivnosti, smanjenje troškova proizvodnje i održavanja i smanjenje vremena zastoja

Prezentacija je održana u firmi Stax iz Čačka, i tom prilikom su naši menadžeri prodaje Miloš i Luka na konkretnim uzorcima i pokretnim modelima bili u prilici da detaljnije predstave brojne pogodnosti igus programa. Zahvaljujemo se firmi Stax na gostoprimstvu, i zaposlenima na interesovanju i samoj poseti.