Upoznajte dozirnu pumpu iSTEP® sa steper motorom

Inovativna - intuitivna - inteligentna

Novitet nemačkog proizvođača sera ProDos - dozirna pumpa iSTEP® sa koračnim (stepper) motorom. Mikroprocesor omogućava da pumpa neometano radi i na minimalnim brzinama hoda klipa, što osigurava preciznost i mogućnost da se doziraju viskozni fluidi.

Lako upravljanje sa više pumpi uz pomoć mobilnog uređaja

Upravljanje iSTEP® pumpom vrši se preko upravljačkog displeja sa veoma intuitivnim interfejsom. Displej je moguće odvojiti od pumpe i prebaciti na drugu zajedno sa zadatim vrednostima, čime se postiže brže programiranje više pumpi odjednom (kao i zaštita od neovlašćene ili nenamerne promene zadatih vrednosti).

 

Prikaz operativnog statusa pumpe uz pomoć različitih boja

Status iSTEP® pumpe (spreman za rad, aktivan, upozorenje, poruka o grešci) označen je promenom boje na displeju, pa je s toga lako vizuelno prepoznatljiv. Poruke se prikazuju na grafičkom displeju i tekstualnim obaveštenjem. 

 

Prednosti:

 • Izuzetno širok opseg doziranja sa samo jednom pumpom
 • Podešavanje protoka 1:1000
 • Doziranje bez pulsacija
 • Pogon se kontroliše preko mikroprocesora
 • Daljinsko upravljanje
 • Usporeni režim rada za viskozne medijume
 • Intuitivni meni za praćenje parametra
 • Impulsno podešavanje
 • Tajmer funkcija sa 10 memorijskih mesta
 • Grafički displej koje može da menja položaj
 • Vizualizacija parametara na ekranu sa upozorenjima prema boji osvetljenja na ekranu
 • SD-Card priključak 
 • USB adapter (za čuvanje podataka o radu pumpe na memorijskom stiku)
 • 3 ulaza
 • 3x digitalni impuls ili
 • 2x analogni ulaz 0/4...20mA
 • 2 digitalna izlaza
 • 1 analogni izlaz za 0/4...20mA signal
 • PROFIBUS opcija
KARAKTERISTIKE
TipProtok [Q]Pritisak [pmax]
iSTEP® S 20 20 l/h10 bar
iSTEP® S 3030 l/h7 bar
iSTEP® S 4040 l/h6 bar
iSTEP® S 5050 l/h

3 bar

 

Najčešća primena sera iSTEP® pumpe:

 • Doziranje hlora pri tretmanu vode za piće
 • Doziranje flokulanata (polimera) kod prečišćavanja otpadnih voda
 • CIP sistem (cleaning in place)
 • Doziranje aditiva u prehrambenoj industriji
 • Doziranje inhibitora i antikorozivnih sredstava
 • i još mnogo toga...

 

Više o ovoj pumpi možete videti u brošuri ili na sledećem videu.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati putem telefona 011 63 098 17 ili mail adrese aleksandar.henc@hennlich.rs