Sistemi centralnog podmazivanja

Sistemi centralnog podmazivanja imaju funkciju da dovode mazivo iz jednog centralnog izvora do povezanih mesta za podmazivanja na mašini ili mašinskom sistemu. Ovakvo rešenje svodi trenje i habanje na najmanju meru, eliminše potencijalne opasnosti ručnog podmazivanja i optimizuje potrebne količine maziva. Ono takođe zahteva veoma malo održavanje - periodično punjenje rezervoara mazivom i vizuelni pregled povezanih tačaka su jedini neophodni zadaci vezani za održavanje.

SKF-LINCOLN sistemi centralnog podmazivanja uključuju širok asortiman proizvoda za podmazivanje kako uljem, tako i mašću. Svaki od njih može se lako integrisati sa sistemima za praćenje stanja, kako bi operateri imali potpuni uvid u rad sistema za podmazivanje, ukjlučujući status pumpe i nivoa maziva.

HENNLICH nudi kompletnu uslugu projektovanja i montaže novih sistema podmazivanja, kao i uslugu održavanja postojećih sistema.

Berater Saša Miletić