Zaštita za vođice

Montiranje zaštitnog sistema

Na raspolaganju su 4 vrste priključaka za brzu ugradnju:

  •  Čičak traka za brzu ugradnju:

 

Prednost: fleksibilan priključak, jednostavan za instalaciju, nije potreban alat za uklanjanje poklopca

  • Standardna prirubnica:

Materijal prirubnice: Čelik ili PVC, ili drugi materijal na zahtev kupca

  •  Superiorna prirubnica:

Materijal: Čelik ili PVC, ili drugi materijal na zahtev kupca

Prednost: prirubnica može biti pričvrćena sa spoljne strane bez oštećenja materijala

 

PAŽNJA: Uvek koristite vijak sa upuštenom glavom

 

 

  •  Projektovana prirubnica:

Materijal: Čelik ili PVC, ili drugi materijal na zahtev kupca

Prednost: prirubnica može biti pričvrćena sa spoljne strane bez oštećenja materijala