Zaštitni mehovi od molerita / CR-guma

Materijal

Material

Materijal i karakteristika CSM - gume 

CSM-guma je materijal koji beskonačno savija i ne može da se slomi. Dodatna prednost je otpornost na vremenske uslove kao i otpornost na ulje i hemikalije. Dozvoljena temperatura je od -20°C do +110°C.

Apsolutna zaptivenost
Gumena zaštitna harmonika sastavljena je od gumenih ploča. Jedinične ploče naizmenično su vulkanizovane jedna sa drugom, sa unutrašnjeg i spoljašnjeg prečnika. Pri tome materijal prouzrokuje homogeni spoj koji je nerastvorljiv i potpuno zaptiven. Na oba kraja mogu da se postave prirubnice ili nastavci.

Atraktivni dizajn
Nakon vulkanizacije pojedinačnih ploča, spoljašnja kontura se polira. Rezultat je potpuna glatka i ravna spoljašnja kontura. Putem vulkanizacije nastaje sloj u obliku prstena sa duplom jačinom zida na svakoj harmonici. 

Ogroman elasticitet
Putem posebnog principa, materijal se ne savija. Putem primicanja, ploče se nalaze jedna do druge.