Mazalice

Pribor za mazalice

Pribor za mazalice

  1. Zaštitni poklopac (Tip H), bez priključka na telo glave
  2. Zaštitni poklopac (Tip H), sa pričvršćivanjem na telo glave
  3. Identifikatifikacioni prstenovi (prema narudžbi)
  4. Gumeni poklopac za glatke glave za podmazivanje (prema narudžbi)
  5. Metalni poklopac za glatke glave za podmazivanje (prema narudžbi)
  6. Uređaj za ugradnju direktnih podmaznih glava za pritisak 
Berater Petar Kostić