Pumpe

Centromatic

Centromatic

Centro-Matic pumpe za sisteme centralnog podmazivanja mogu biti: ručne, električne, pneumatske i hidraulične pumpe.

 

 RUČNE PUMPE 

ručne pumpe serije 83817 i 1810 Za masti, tipovi 83817, 1810

Ručna pumpa 83817 za jednoliniske sisteme za podmazivanje.  Ova manjualna pumpna jedinica ima metalni rezervoar i radi na principu opruge. Indikaciona igla u bazi pumpe pokazuje kada se postigne operativni pritisak od 172 bara.

 

Pumpa model 1810 poseduje transparentan rezervoar sa oprugom. Indikaciona igla u bazi pumpe pokazuje kada sistem postigne operativni pritisak od 172 bara. Može se puniti pomoću fitinga, koji se dobija u paketu, korišćenjem pumpe za punjenje model 81834 ili drugom ručnom pumpom koja poseduje spojnicu model 645006.

Za ulje, tipovi 83742, 1812

Ručna pumpa 1812 za jednolinijske sisteme za podmazivanje, poseduje providan rezervoar i preklopni otvor sa rešetkom za punjenje. Baza pumpe poseduje integrisan kontrolni/otpusni ventil i indikacionu iglu koja prikazuje kada je u sistemu postignut pritisak.  

 

PNEUMATSKE JEDNOTAKTNE PUMPE

pumpe serije 82886, 83887 i 83668Za masti, tipovi 82886, 83668

Oba modela imaju vazdušni pogon, potiskom pokrivaju maksimalnu zapreminu jednim korakom pumpe. Solinoidni ventil za vazduh i podesivi vremenski upravljači su sastavni deo tela pumpe, providni akrilni rezervoar sa oprugom dostupn je u nekoliko dimenzija. Pumpa izbacuje mazivo potiskom uz pomoć vazdušnog pritiska. Pritisak se otpušta na liniju za podmazivanje uz pomoć sile opruge kroz integrisani kontrolno/ otpusni ventil.

Za ulje, tipovi 82885, 83667

Model 82885 pneumatska, jednolinijska pumpa, izbacuje ulje uz pomoć vazduha. Pritisak se otpušta na liniju za podmazivanje uz pomoć sile opruge kroz integrisani kontrolno/ otpusni ventil. Njen providni rezervoar se dopunjuje kroz preklopni otvor sa sitom.  Ova jedinica je pogodna za sistem sa velikim brojem tačaka za podmazivanje. Pumpe 82885 i 83667 se razlikuju po veličini rezervoara 0,6 l i 2,0 l respektivno.

 

PNEUMATSKE JEDNOTAKTNE PUMPE 

pneumatska jednotaktna pumpa 82653

Za masti, tipovi 82653, 83834

Oba modela predstavljaju hidraulične, potisne pumpe koje daju maksimalni ispust jednim korakom pumpe. Solinoidni ventil za vazduh i podesivi vremenski upravljači su sastavni deo tela pumpe. Ove pumpe dizajnirane su da dostave mast do jedloliniskok sistema za podmazivanje, poseduju fiting velikog prečnika za dopunu. Prozirni, akrilni rezervoar sa oprugom dostupn je u nekoliko veličina. Pumpa koristi vazduh za usis i potis, ali mazivo ispušta smo na potis.

pneumatske jedotaktne pumpe model 82570 i 82676Za ulje, tipovi 82570, 82676

Pumpa model 82570 je pumpa velike zapremine koja izbrizgava mazivo uz pomoć snage vazduha. Otpušta pritisak na liniju za podmazivanje kroz integrisani kontrolno/otpusni ventil. Akrilni rezervoar se dopunjuje preko preklopnog otvora sa rešetkom. Radna temperatura od -23 do 65 °C.

Pumpa model 82676 je pumpa velike zapremine dizajnirana za bezkontaktno, masovno nanošenje ulja. Ispušta ulje uz pomoć snage vazduha, izbrizgavajući mazivo direktno na liniju za podmazivanje kroz integrisani kontrolno/otpusni ventil 1/2 NPTF (F). Maksimalni pritisak glave 5,5 bara, 80psi.

PNEUMATSKE VIŠETAKTNE PUMPE 

83167, 83599Za mast, tipovi 83167, 83599

Model 83167 je potisna, pneumatska pumpa koja dostavlja maksimalnu količinu jednim potiskom pumpe. Solenoidni ventil za vazduh i podesiva upravljačka jedinica su itegrisani deo kućišta pumpe. Pumpa je dizajnirana da isporuči mast jednoliniskom sistemu za podmazivanje i poseduje veliki fiting za dopunu. Akrilni rezervoari su dostupni u nekoliko veličina.

Model 83599 je potisna pumpa, koja se pokreće vazduhom, a ispušta potpunu zapreminu jednim potiskom pumpe. Solenoidni ventil za vazduh i podesiva upravljačka jedinica su itegrisani deo u kućišta pumpe. Pumpa je dizajnirana da isporuči mast jednoliniskom sistemu za podmazivanje i poseduje veliki fiting za dopunu. Akrilni rezervoari su dostupni u nekoliko veličina. 

Model 83599 je sličan kao model 83167,  samo što sadrži komplet za ugradnju  i metalni rezervoar sa indikacionom šipkom za vizualnu proveru nivoa masti.

pneumatska pumpa283167

Za ulje, tip 283167

Pumpa model 283167 uključuje pneumatski motor, otpusni ventil, providan rezervoar sa preklopnim otvorom i rešetkom za punjenje i 82 bara (1200 psi) sigurnosni ventil. Oscilirajuća potisna pumpa na pneumatski pogon. Preklopni ventil pogona pumpe kontroliše povratni hod pumpe (ispušta ulje na izlaz prednjim hodom i usisava ulje na zadnjem hodu). Povratna pumpa radi pod pritiskom vazduha i kao takva ispušta materijal sve dok se ne postigne sistemski pritisak. 

Isključivanje i nadzor pumpe mora se vršiti pomoću prekidača, 3/2 vazdušnim ventilom, komponentama za ograničenje i podešavanje radnog pritisaka. Ovi delovi se postavljaju na licu mesta kod orisnika.

HIDRAULIČNE JEDNOTAKTNE PUMPE

Za ulje, tip 1820

Za više informacija možete nas kontaktirati:

011/412 47 11

Berater Saša Miletić