Zglobni ležaj

EGLM

EGLM
  • samopodmazivajući, bez održavanja
  • veoma lagana težina
  • otpornost na koroziju
  • prigušuje vibracije 
  • balansira aksijalne greške 
  • balansira aksijalne devijacije 
  • za rotaciono, oscilatorno i linearno kretanje